ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/09/1979

העלאת תעריפי החשמל; הצמדת מדרגות המס (ביטול תקנות מס ההכנסה) (התאמת המדד), התשל"ט-1979; הצמדת מדרגות המס (ביטול תקנות מס הכנסה) (התאמת המדד), התשל"ט-1979; צו עידוד החיסכון -אג"ח של "מנוף", חברה להנפקות בע"מ (סדרה 25, 100 מיליון לירות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים