ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/08/1979

מדיניות המסים העקיפים -תשובות על שאלות חברי הוועדה; מדיניות מס רכוש וקרן פיצויים; צו הבלו על דלק (פטור) (תיקון מס' 2), התשל"ט-1979; תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון מס' 2), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים