ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1979

התאמת תעריפי החשמל לשנויים במחיר חומרי הדלק; שכר נושאי משרה ברשויות השלטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים