ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/07/1979

אי. אר. פי. סי. -מוצרי גומי ישראליים בע"מ, קביעת נכסים בנכסים ברי-ביטוח; הודעה-דמי פרסום ביומן הפטנטים והמדגמים וביומן סימני המסחר; הוראה לתשלום פיצויים -סעיף 38 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים-בכר את בן-מאיר-ייבוא ומסחר בע"מ; חוק מס מעסיקים (החזר מס בשל ייצוא) (הוראת שעה), התשל"ט-1979; שינויים בתקציב לשנת 1979 (פעולות הסברה למלחמה באינפלציה); תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון), התשל"ט-1979; תקנות השותפויות (רישום) (תיקון), התשל"ט-1979; תקנות לעידוד השקעות הון (מענק חישבון) (תיקון), התשל"ט-1979; תקנות מס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים