ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1979

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר) (תיקון); חוק פטור ממסים (הסכם להקמת שדות תעופה בנגב); צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); שינויים בתקציבים לשנת 1979; תשלום מקדמות לגבי צה"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים