ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/07/1979

המלצות ועדת מישנה בעניין אספקת הבשר; מועמדותו של מר פנחס פירט לתפקיד ליועץ כלכלי של הוועדה; צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודת חקלאית ותוצרתה בהכנסה), התשל"ט-1979; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נחל) (תיקון), התשל"ט-1979; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בשטחי התיישבות חדשה ושטחי פיתוח) (תיקון), התשל"ט-1979; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה) ( תיקון), התשל"ט-1979; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים