ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/07/1979

המלצות ועדת המשנה לבחינות בעיות ההצמדה ושוק ההון-דו"ח ביניים; חוק מלווה מלחמה ומימון רכש (תיקון מס' 5), התשל"ט-1979; חוק פטור ממסים (הסכם להקמת שדות תעופה בנגב), התשל"ט-1979; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין; תקנות מלווה מלחמה ומימון רכש (מלווה שלא שולם עד התאריך הקובע)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים