ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/06/1979

פגישה עם משלחת מטעם המרכז החקלאי -בנושא יבוא הבשר; תקציב משרד הבינוי והשיכון; תקציב משרד הקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים