ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/06/1979

חוק מלווה המדינה, התשל"ט-1979; תקציב משרד הדתות לשנת הכספים 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים