ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/06/1979

השקעה לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות; חוק מלוות המדינה, התשל"ט-1979; חוק מס מעסיקים (החזר מס בשל יצוא) (הוראת שעה), התשל"ט-1979; שינויים בתקציב לשנת 1979 - הלוואות פיתוח לתעשייה; תקנות מלוות המדינה (סדרות מסוג ארבל, חרמון, כרמל, עצמון, תבור), התשל"ט-1979 (מכתב שר האוצר מיום י"ז באייר, התשל"ט (14/05/79)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים