ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/05/1979

השלמות לתכניות חסכון לפנימיות; חוק מס מעסיקים (החזר מס בשל יצוא) (הוראת שעה), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים