ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/04/1979

בקשה לביטוח סיכון נכסים בשל זהות ישראלית של חברה למתכות וניצול פסולת בע"מ; המשך הדיון על המדיניות הכלכלית -מקרו; הצעה לסדר היום בעניין "ארקיע"; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 6), התשל"ט- 1979; צו שעת חרום (תשלומי חובה) (זיתים) (תיקון), התשל"ט -1979; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון טעות), התשל"ט -1979; תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) (תשי"ח- 1658), החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות המטיחות היטלים (תשלומי חובה על מלאי של טובין- חלב ומוצריו); תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) (תשי"ח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים