ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/04/1979

העלאת שיעורי אגרות הכניסה לנמלי תל-אביב -יפו; ערבות מטעם המדינה לאל-על-נתיבי אוויר לישראל; שינויים בתקציב לשנת 1979; תקציב רשות השידור לשנת 1979(תקציב ביניים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים