ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/04/1979

גביית מסים אצל עצמאיים בסקטור המיעוטים; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 34), התשל"ט-1979; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (הוראת שעה), התשל"ט-1979; ערבות מטעם המדינה לבתי זקוק לנפט בע"מ; ערבות מטעם המדינה למפעלי פיתוח והספקה בדימונה בע"מ; שינויים בתקציב לשנת 1979 (מימון בחירות לרשויות מקומיות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים