ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/03/1979

גמלאות לנשיא המדינה; החלטות לפי סעיף 10א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948; הצעה לסדר; משכורת נשיא המדינה; ערבות המדינה - "אשכול" הוצאת ספרים ובית דפוס יעקב וינפלד חברה בע"מ - מכתב שר האוצר מיום כ"ד בשבט, התשל"ט - 21/02/79 פניה מס' 546/55-60; ערבות המדינה - "גדות" תעשיות פטרוכימיות בע"מ מכתב שר האוצר מיום 07/02/79 פניה מס' 542131-60; ערבות המדינה - חקלאות פניית שר האוצר מיום 21/02/79 מס' 548-60; ערבות המדינה - מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ מכתב שר האוצר מיום 18/01/79; ערבות מטעם המדינה ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים