ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/03/1979

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 13), התשל"ח-1978; שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים