ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/03/1979

הצעת תקציב המדינה לשנת 1979; שינויים בתקציב לשנת 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים