ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/02/1979

גידול כוח אדם בשירותים הפיננסיים - הצעה לסדר-היום של ח"כ א. רובינשטיין; חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 6), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים