ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/02/1979

אישור נכס בר ביטוח - בר -ניר בע"מ, מפעל מתכת לייצור בריכות; הצעות לסדר היום; מצב הרזרבות בתקציב לשנת 1979; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדונות תושבי חוץ) (תיקון), התשל"ט-1979; צו מס הכנסה (פטור תעודות פקדון ממס על ריבית), התשל"ט-1979; תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית) (תיקון), התשל"ט-1979; תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (תיקון), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים