ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/02/1979

המדיניות הכלכלית החדשה לבלימת האינפלציה (המשך); צו מס רכוש וקרן פיצויים (החלפת התוספת), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים