ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/02/1979

השתתפות הממשלה בתקציב קופת חולים; שינויים בתקציב לשנת 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים