ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/01/1979

האשראי הבנקאי ומשמעותו למשק (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת הדר); צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) -אמיסיות של מנפיקים שונים; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכנית חסכון לדיור למושבים שיתופיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים