ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/01/1979

הצורך בהגבלת הוצאות ופרסומים המתפרסמים על ידי רשויות ממלכתיות וציבוריות -הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ש. שטרן קטן; שונות; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים