ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/01/1979

השוואת הזכויות של נכי המלחמה בנאצים - הצעה לסדר היום של ח"כ מ. דקל; ועדת משנה לעניין הסרטים המוצגים בטלויזיה; צו הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרת רישיון ואגרה שנתית) (תיקון), התשל"ט-1978; שינויים בתקציב 1978; תקנות לעידוד השקעות הון (הקטנת השיעור המיועד להשכרה בהגדרת "בניון להשכרה"), התשל"ט-1978; תקנות מס הכנסה (נכוי תשלומים בעד תגמולים או קצבה), התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים