ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/01/1979

מצוקת אשראי חקלאי; שינויים בתקציב 1978; תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי"ח-1958, החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים