ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/12/1978

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים