ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/12/1978

המלצות ועדת הכספים בעניין תעריפי ביטוח חיים; הצעה בדבר הגדלת התשלום לחברי ועדות הקלפי בבחירות לרשויות המקומיות; הצעות לסדר היום; השתתפות הממשלה בתכניות ח"י כפליים של הבנקים; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכניות חסכון; תכנית חסכון עד 120; אמיסיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים