ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/12/1978

חוק התקציב מס' 2; צו מס קניה (תיקון), התשל"ט-1978; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 25), התשל"ט-1978; צו מס קנייה על טובין (תיקון מס' 31), התשל"ט-1978; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי) תיקון, התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים