ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/11/1978

אגרה חד-פעמית לרישיון לתחנה למכשירי אלחוט שאינה מופעלת; חוק מס עזבון (תיקון מס' 9), התשל"ח-1978; מסקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון); סקירת שר האוצר על נסיעתו לחוץ לארץ; צו בדבר מתן פטור ממס רווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ; תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט- 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים