ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/11/1978

אישור שינויים בתקציב; דיווח ח"כ אמוראי על העלאת תעריפי חשמל; המלצות ועדת המשנה לתקשורת; הקמת ועדת משנה לעניין אגד; חוק מניעת היצף, התשל"ז-1977- החלטה בדבר הוראות המטילות היטלים; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיה של חברה לניהול ושירותים מיסודו של בנק למלאכה בע"מ; צו מכס - תיקון מס' 25- פרט 818- יבוא אישי- חבילות שי; צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכנית חסכון "יהלום" של בנק איגוד לישראל בע"מ; צו תעריף המכס והפטור - תיקון מס' 21- צו מס קניה על טובין - תיקון מס' 18 ו-19; צו תעריף המכס והפ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים