ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/09/1978

שינויים בתקציב לשנת 1978-משרד הפנים; שנויים בתקציב לשנת 1978-משרד הבינוי והשיכון, פניות מס' 78, 70, 61, 59, 55, 54, 45 ו-79

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים