ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/08/1978

מבצע בתכניות החיסכון "חי כפליים" - (שני מכתבי שר האוצר מ-כ"ח בתשרי, התשל"ח - 10.10.77 ומ-ח' טבת, התשל"ח -18.12.78); ת מניות המדינה בבנק למלאכה בע"מ ל-פי. י. ב. י. אחזקות בע"מ - (מכתבי שר האוצר מ-יב' תמוז, התשל"ח 17.07.78 ומ-כח' תמוז, התשל"ח - 02.08.78); קביעת יחידת החישוב לפי סעיף 2 וסכום נוסף לפי סעיף 3(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה), התשל"ח-1978; תכניות חסכון לדיור לקיבוצים - (מכתב שר האוצר מיום כ"ו בתמוז, התשל"ח-31.07.78); תכניות חסכון לתיכון - (1) של מרגלית; (2) של הרשו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים