ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1978

גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון; הוראה לתשלום פיצויים לפי סעיף 38 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים (מבנה במחנה-יהודה בבעלות חברת כי"ח); חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 30); חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר) (הארכת תוקף), התשל"ח-1978; חוק ניירות ערך (תיקון מס' 5), התשל"ח-1978; פטור מוסדות לעניין תרומות מיוחדות (מכתב שר האוצר מיום 16.06.78); פטור מוסדות ממס עזבון (מכתבי שר האוצר מ-03.07.78 ו07.07.78); פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין (מכתבי שר האוצר מ-25.06.78 ו11.07.78); צו מניעת היצף (היטל על טובים-מחדקים),

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים