ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/07/1978

חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 2), התשל"ח-1978; חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע (תיקון), התשל"ח-1978; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 30); חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 18), התשל"ח- 1978; חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 5), התשל"ח-1978; מכירת מניות הממשלה בבנק המלאכה בע"מ; תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון מס' 2), התשל"ח-1978; תקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי הדין) (תיקון) צו הסדר זכויות במקרקעין (אגרת רישום שכירות ומשכנתא)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים