ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/07/1978

ביטוח הצמדה להלוואות משלימות בסך 800 מיליון לירות למפעלי תעשייה ומפעלים אזוריים (מכתב החשב הכללי מיום 5 ביוני 1978. ); ביטוח שער לקווי אשראי ואשראי ספקים מחו"ל בסך 51.79 מיליון דולר; החלטה בדבר שכרם של שרים וסגני שרים; חוק בנק ישראל (תיקון מס' 10), התשל"ח-1978; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים