ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/07/1978

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 17), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים