ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/06/1978

ועדה אד-הוק לנושא עלות ההצמדה וסבסוד ההון; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 30), התשל"ח - 1978; חוק מס עזבון (תיקון מס' 8), התשל"ח - 1977; סקירת הציר הכלכלי של ישראל בוושינטון, ד"ר צ. דינשטין על יחסי בתחום הכלכלי; תכנית חסכון לדיור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים