ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/06/1978

המצב ענף הטקסטיל; ערכות המדינה - בגד עור (1968) בע"מ; קביעת מירב השיעור לעיכוב התשלום של חלק מהמענק לפי הפרק השישי של החוק לעידוד והשקעות הון, התשי"ט- 1959; שינויים בתקציב לשנת 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים