ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/06/1978

"אגודת מוסדות חב"ד קריית גת" - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; "בית יולס" בע"מ" - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; "בית יציב - באר-שבע - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; "המכון לניהול שבירושלים" קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות; "ישיבה תיכונית כפר-גנים" - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; "ישיבת ביאליסטוק בעיה"ק ירושלים תובב"א - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים