ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/05/1978

המלצות ועדת המשנה לעניין שכר השופטים; ערבות המדינה למתן הלוואות לסטודנטים; תיקון אגרה דמי טיפול במנויי השירות הבולאי הארץ; תעריפי התקשורת הבינלאומית שירותי הטלקומוניקציה; תקנות המלוות (העברת מלווה ופירעון מוקדם של מלווה מרצון), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים