ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/04/1978

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 32), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים