ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/04/1978

אגרה למערכת טלוויזיה בכבלים; אישור השקעה בחברה הכלכלית לירושלים בע"מ; ביטוח הצמדה להלוואות מוכוונות במסגרת תכניות הסיוע של משרד השיכון לשנת 1978 (פניה מס' 7616-86) ביטוח הצמדה להלוואות לשיכון מכספי בנק שלא בהכוונת משרד השיכון לשנת 1977 (פניה מס' 7616-86 מיום 10/03/78) ולשנת 1978 (פניה מ-22/03/78); העלאת תעריפים בשירותי הטלפון והדואר; חוק עידוד החיסכון - תכנית חסכון לדיור של בנק "יהב"; מספנות ישראל בע"מ- אישור השקעה; ערבות המדינה לחקלאות - פלחה; ערבות המדינה למתן הלוואות לסטודנטים; רכישת מניות ג'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים