ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/03/1978

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2), התשכ"ב-1962; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; פטור מוסדות תרומות מיוחדות; תקציב משרד התקשורת לשנת הכספים 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים