ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/03/1978

הצעת התקציב לשנת הכספים 1978- תקציב משרד התעשייה, המסחר והתיירות; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 (רביזיה על החלטת הוועדה מיום 19.03.78)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים