ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/03/1978

העלאת שיעורי אגרות רשוי רכב ונהגים - (מכתב שר התחבורה מ. עמית מ-כ"ח שבט, התשל"ח 05.02.78); צו מס רכוש וקרן פיצויים (החלפת התוספת), התשל"ח-1978 - (מכתב שר האוצר ש. ארליך מ-י"ט אדר א', התשל"ח -26.02.78)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים