ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/03/1978

קרן אהרון גוטווירט - קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות; אדומים כימיקלים בע"מ - קביעת נכס בר-ביטוח; אהליאב מעלה אדומים 1977 בע"מ - אישור נכס בר-ביטוח; איגוד הכדורסל בישראל - קביעת מוסד צבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג - 1963; הצעת התקציב לשנת הכספים 1978 - משרד החינוך והתרבות והסעיפים הצמודים לו; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של בנק המזרחי המאוחד; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ; ישיבת חידושי הרי"מ - קביעת מוסד לעניין פטור ממס עזבון, התש"ט - 1949; צ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים