ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/02/1978

ביטוח שער לקווי אשראי ואשראי ספקים מחו"ל-23050000 דולר; שינויים בתקציב הכנסת לשנת הכספים 1978שינויים בתקציב לשנת הכספים 1978 ביטוח שער לקווי אשראי ואשראי ספקים מחו"ל- 23050000 דולר ביטוח הצמדה להלוואות מוכוונות לזכאי משרד השיכון במסגרת תכניות משרד השיכון לשנת 1977 - 123 מיליון לירות; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1978; תכניות משרד השיכון לשנת 1977 -123 מיליון לירות; תקנות אגרות מלווה פיתוח (סדרות ש', צד', ב'); תקציב משרד הבריאות והסעיפים הצמודים לו לשנת הכספים 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים