ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/02/1978

הצעות לסדר היום; חוק המלווה (חברות ביטוח) (תיקון מס 4), התשל"ח-1978; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של הכשרת הישוב בישראל בע"מ; תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון מס 2), התשל"ח-1978; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשל"ח-1978; תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (תיקון), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים