ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/01/1978

ביטוח הצמדה להלוואות בנקים למטרת הקמת מקלטים; ביטוח הצמדה לקואופרטיב "דן"; פדיון מוקדם של מלוות (לפי חוק המלוות - הוראות שונות), התשל"ח-1977 החברה הימית להובלת פרי בע"מ (מכתב שר האוצר מיום 12/01/78); צו מס קניה על טובין (תיקון), התשל"ח-1977; שנויים בתקציב לשנת הכספים 1978; תקציב משרד האוצר ותשלום חובות לשנת הכספים 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים