ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/01/1978

אומדן הכנסות בתקציב לשנת הכספים 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים